پروژه ها

آخرین پروژه ها :

 • نوسازی و بازسازی تجهیزات بشکه پرکنی ( دو مجموعه ) پتروشیمی فرسا شیمی TEG & DEG –  عسلویه
 • طراحی و ساخت بشکه پرکنی قیر ( 8 بشکه همزمان) پالایشگاه اربیل عراق
 • طراحی و ساخت ماشین پرکن جامبو برای محصول قیر با 2 نازل همزمان پالایشگاه اربیل عراق
 • طراحی ، ساخت و نصب خط بشکه سازی قیر در اربیل عراق
 • طراحی و ساخت تجهیزات پرکنی قیر با کنترل وزنی 10 نازل همزمان برای پالایشگاه قیر پاسارگاد تهران
 • طراحی و ساخت بشکه پر کنی پالتی ضد انفجار  مجتمع پتروشیمی مارون  واحد MEG – ماهشهر
 • طراحی و ساخت بشکه پر کنی خطی ضد انفجار  شرکت پتروشیمی کارون – ماهشهر
 • طراحی و ساخت بشکه پر کنی پالتی ضد انفجار  شرکت پلی رزین – هشتگرد
 • بازسازی تجهیزات بشکه پرکنی ( دو مجموعه ) پتروشیمی مارون MEG –  ماهشهر
 • طراحی و ساخت بشکه پر کنی پالتی  شرکت شرکت روانکاران احیاء سپاهان ( 2 نازل همزمان ) – اصفهان
 • طراحی و ساخت بشکه پر کنی پالتی ضد انفجار  شرکت پتروشیمی فن آوران – ماهشهر
 • طراحی و ساخت بشکه پر کنی پالتی  شرکت نفت بهران – تهران
 • طراحی و ساخت بشکه پر کنی شرکت نشت بن – اشتهارد
 • طراحی و ساخت بشکه پر کنی پالتی ضد انفجار  شرکت پتروشیمی شیمی تکس  – ماهشهر
 • طراحی و ساخت بشکه پر کنی پالتی ضد انفجار دو مجموعه  شرکت پتروشیمی شازند محصول اتوکسیلات – اراک
 • طراحی و ساخت بشکه پر کنی شرکت نفت پارس – تهران
 • طراحی و ساخت بشکه پر کنی شرکت سیستمهای یورتان – رشت
 • نوسازی و بازسازی تجهیزات بشکه پرکنی ( هشت مجموعه ) شرکت نفت سپاهان – اصفهان
 • طراحی و ساخت بشکه پر کنی شرکت یلدا شیمی – اصفهان
 • طراحی و ساخت بشکه پر کنی شرکت پتروشیمی فریمان – مشهد
 • طراحی و ساخت بشکه پر کنی شرکت روغن موتور رفسنجان – کرمان
 • نوسازی و بازسازی تجهیزات بشکه پرکنی ( چهار مجموعه ) پتروشیمی شازند  MEG –  اراک
 • طراحی و ساخت بشکه پر کنی پالتی ضد انفجار مجموعه الکل سازی صنایع دفاع   – اصفهان
 • طراحی و ساخت بشکه پر کنی اتوماتیک قیر شرکت پترو مولد  – سمنان
 • طراحی و ساخت بشکه پر کنی اتوماتیک روغن ( دو مجموعه ) شرکت البرز چلیک  – قزوین
 • و …….